Reklamace

Reklamační řád

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je u každého zboží 2 roky, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Za vady vzniklé přepravcem neručíme, proto si zásilku vizuálně zkontrolujte při převzetí od dopravce a v případě poškození reklamujte u dopravce. Ostatní reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

 1. zboží bylo reklamováno po záruční době
 2. záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené užíváním zboží
 3. zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
 4. zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
 5. zboží bylo poškozeno přírodním živlem nebo elektrickým výbojem
 6. došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu


Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Postup při reklamaci:

 1. Informujte nás nejlépe emailem, telefonicky, obdržíte instrukce pro odeslání reklamovaného zboží
 2. Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu – dobírka nebude převzata
 3. Do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
 4. Přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě (bude v zásilce).

Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel, který uzavírá smlouvu za pomoci prostředků komunikace na dálku (zejména internet, fax, telefon atd.), je oprávněn, dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
Rozhodne-li se kupující spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, musí splnit tyto podmínky:

 1. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě doručit prodávajícímu svůj projev vůle o odstoupení od smlouvy, doporučujeme tak učinit písemnou formou.
 2. Zboží je třeba doručit na adresu prodávajícího (nejlépe spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu a dokladem o prodeji). Kupující si uhradí náklady spojené s přepravou vráceného zboží do místa výdeje zboží.
 3. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, atd.), čisté a nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží kupující převzal. Musí být odesláno v uvedené lhůtě a to zasláním poštou (určující je datum odeslání). Neposílejte zpět zboží na dobírku - nebude převzato.

Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající do 14 dnů zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi zaplacená cena s odečtením nákladů na poštovné a balné.
Upozorňujeme, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

Realizace - WebShopDesign.cz
Kopírování jakéhokoli obsahu webu je bez předchozího písemného svolení autora striktně zakázáno.